Contacta connosco no mail bibliotecatrazo@yahoo.esjueves, 17 de abril de 2008

PARTICIPANTES NO CONCURSO

Os participantes no concurso "Coñece e investiga a cultura e a historia na túa biblioteca" son os seguintes:

1 º A
Marcos Gesto
Samara Fraga
Marcos Casas
Juan Bodelo
Jorge Iglesias
Iván Gómez
Victor Balsa
José Manuel García

1º B
Jorge Portos
Javier Sande
Oscar Muíño
Alejandro Iglesias
Laura Otero
Andrea Louro
Adrián Paz
Alba Viqueira
Alba Ramas
Adrián Vilacoba

2º A
Sara Paz
Iván Esmorís
Esther Iglesias
Jorge Fajín
Manuel Parente
Iván Noya
Agustín Calviño
Diego Domínguez
José Antonio González
Miriam Bodelo
Vanessa Louzán
Rocío Rodríguez

2º B
Iván Portos
Sergio Martínez
Diego Fernández
Laura López
Noelia Sánchez
Pamela Varela
Martín García
Bertín Iglesias
Pablo Añón

3º A
Saúl Domínguez
Nicolás Botana
Martín Andrade
Cristina Balsa

3º B
Lucía Martínez
Laura Varela
Alba Paz
Elena Pose
Juan José Varela
Alex Picón
Abraham López

4º B
Óscar Leis
Daniel Paz
Alejandro Brea
Jéssica Brea
Fátima Iglesias
Eva Touriño

4º C
Josefa gándara

BASES DO CONCURSO

As bases do concurso "COÑECE E INVESTIGA A CULTURA E A HISTORIA NA TÚA BIBLIOTECA" son as seguintes:

1.- Os compoñentes agruparanse en equipos de tres alumnos/as.
2.- Poderá participar todo o alumnado da ESO.
3.- Os alumnos/as terán a súa disposición tódolos materiais bibliográficos da biblioteca.
4.- O tempo estimado será de 45 minutos.
5.- O grupo de gañadores/as levarán un diploma e un premio de recordo.
6.- Haberá dúas modalidades de preguntas encadeadas e tamáticas. O procedemento se explicará no seu moemento.
7.- As preguntas repartiránse en sobres pechados ao chou.
8.- Os gañadores/as saberán o resultado aproximadamente unha semana despois da realización do concurso. Exporanse os resultados no taboleiro do centro e no das aulas, así como en este blog.
9.- En caso de empate, sempre que se dean as respostas correctas, serán gañadores os que utilicen máis bibliografía.