Contacta connosco no mail bibliotecatrazo@yahoo.esmartes, 20 de noviembre de 2012

Preguntas do concurso sobre Novela negra (3ª semana) 11. Por que Dashiel Hammett denomina a cidade onde traballa algún detective seu Poisonville? Coñeces  algunha obra súa?

12. Sabes quen é William Faulkner? Que relación ten coa novela negra? Con que director traballou?      Coñeces algunha outra obra deste director? 

13. Levada ao cine O soño eterno, quen a protagonizou? Quen é autor desta novela? Que aporta este autor a esta serie de obras?

14. Quen dirixiu a obra de Cormac McCarthy Non é país para vellos? Que outra obra negra adaptaron? De que autor? Con que título?

15. Se en Galicia non hai grandes cidades, como puido xurdir a novela negra? Cales son os temas tratados? Coñeces algún destes autores? E das súas obras?